Porada Prawnicza

Pakiet Brązowy Pomocy Prawnej

Pakiet Brązowy Pomocy Prawnej

Cena: 800 zł netto (plus 23% podatku VAT) za jeden miesiąc

Sześć godzin pomocy prawnej.

Pomoc prawna obejmuje:

 • konsultacje i porady prawne (telefonicznie, mailowo, osobiście)
 • przygotowanie pism procesowych, wezwań do zapłaty
 • sporządzanie projektów umów i ugód
 • opiniowanie przedstawionych przez Klienta projektów umów

Skontaktuj się z nami już teraz.

Pakiet Srebrny Pomocy Prawnej

Pakiet Srebrny Pomocy Prawnej

Cena: 1200 zł netto (plus 23% podatku VAT) za jeden miesiąc

Dwanaście godzin pomocy prawnej.

Pakiet zawiera wszystkie usługi świadczone w ramach pakietu brązowego.

Pomoc prawna obejmuje:

 • konsultacje i porady prawne (telefonicznie, mailowo, osobiście)
 • przygotowanie pism procesowych, wezwań do zapłaty
 • sporządzanie projektów umów i ugód
 • opiniowanie przedstawionych przez Klienta projektów umów
 • opracowywanie opinii prawnych,
 • uczestnictwo w negocjacjach z kontrahentami, dłużnikami Klienta
 • sporządzanie projektów regulaminów
 • pomoc i doradztwo w rejestracji firmy w Ewidencji Działalności Gospodarczej, oraz przygotowanie dokumentacji, dotyczącej rejestracji podmiotów podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego
 • przygotowywanie projektów umów, statutów, regulaminów i innych aktów regulujących funkcjonowanie podmiotów gospodarczych i jego organów

Skontaktuj się z nami już teraz.

Pakiet Złoty Pomocy Prawnej

Pakiet Złoty Pomocy Prawnej

Cena: 1800 zł netto (plus 23% podatku VAT) za jeden miesiąc

Trzydzieści godzin pomocy prawnej.

Pakiet zawiera wszystkie usługi świadczone w ramach pakietu brązowego oraz pakietu srebrnego.

Pomoc prawna obejmuje:

 • konsultacje i porady prawne (telefonicznie, mailowo, osobiście)
 • przygotowanie pism procesowych, wezwań do zapłaty
 • sporządzanie projektów umów i ugód
 • opiniowanie przedstawionych przez Klienta projektów umów
 • opracowywanie opinii prawnych,
 • uczestnictwo w negocjacjach z kontrahentami, dłużnikami Klienta
 • sporządzanie projektów regulaminów
 • pomoc i doradztwo w rejestracji firmy w Ewidencji Działalności Gospodarczej, oraz przygotowanie dokumentacji, dotyczącej rejestracji podmiotów podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego
 • przygotowywanie projektów umów, statutów, regulaminów i innych aktów regulujących funkcjonowanie podmiotów gospodarczych i jego organów
 • sporządzanie środków odwoławczych tj. apelacji, zażaleń, skarg, sprzeciwów, zarzutów itp.
 • obsługa organów spółek (posiedzenia zarządu, rady nadzorczej, zgromadzenia wspólników)
 • wsparcie prawne na etapie czynności przedprocesowych, procesowych i wykonawczych
 • reprezentowanie interesów Klienta przed sądami, organami administracyjnymi

Skontaktuj się z nami już teraz.

Zakres oferowanych usług

Prawo cywilne, prawo karne, prawo pracownicze, prawo administracyjne, prawo rodzinne.
Prowadzimy sprawy przed sądami każdej instancji.
Zapewniamy kompleksową obsługę prawną spółek.
Przygotowujemy wszelkiego rodzaju umowy prawne.

Zostaw telefon! Zadzwonimy!
Telefon:
Preferowana godzina kontaktu:

Skontaktuj się z nami

Możesz się z nami skontaktować także za pomocą poczty elektronicznej lub telefonicznie.
Napisz na adres: pomoc@poradaprawnicza.pl.