Porada Prawnicza

Jaka jest różnica między zadatkiem a zaliczką?

Tak. Jest różnica między zadatkiem a zaliczką. Dwie wymienione rzeczy różnią się przede wszystkim skutkami zarówno dla kupującego jak i dla sprzedającego.

Tematyka zadatku została uregulowana w art. 394 kodeksu cywilnego. Zgodnie z tym przepisem jeśli nie dojdzie do wykonania umowy przez jedną ze stron, zadatek będzie pełnił rolę odszkodowania. Osoba, która otrzymała zadatek będzie mogła go zatrzymać, a osoba, która go wręczyła może żądać sumy dwukrotnie wyższej, czyli kwoty wpłaconego zadatku pomnożonej przez dwa.

Zaliczka natomiast nie została uregulowana w konkretnym przepisie kodeksu. Jej skutkiem jest to, iż jeśli dojdzie do zawarcia umowy podlega zaliczeniu na poczet całkowitej ceny. Jeśli umowa nie dochodzi do skutku podlega zwrotowi.

Jedną ze wspólnych cech zadatku i zaliczki jest to, że służą zabezpieczeniu wykonania umowy pomiędzy dwiema stronami. Tytułem zadatku czy zaliczki mogą być pieniądze lub rzecz.

To są ogólne zasady, które regulują te kwestie. W umowie strony mogą jednak opisać to w różny sposób.

Warto znać różnicę między zadatkiem a zaliczką, ponieważ uchroni nas to przed ewentualnymi złymi skutkami różnych, często prostych sytuacji życiowych, które nas spotykają. Zadatek i zaliczka pojawiają się w umowach o wykonanie prostych czynności, np. umów związanych z remontami mieszkań, wynajmu rzeczy. Są to umowy, które na co dzień podpisuje bardzo wiele ludzi.

Autor: PoradaPrawnicza.pl

Skontaktuj się z nami już teraz i otrzymaj fachową pomoc prawną

Zakres oferowanych usług

Prawo cywilne, prawo karne, prawo pracownicze, prawo administracyjne, prawo rodzinne.
Prowadzimy sprawy przed sądami każdej instancji.
Zapewniamy kompleksową obsługę prawną spółek.
Przygotowujemy wszelkiego rodzaju umowy prawne.

Zostaw telefon! Zadzwonimy!
Telefon:
Preferowana godzina kontaktu:

Skontaktuj się z nami

Możesz się z nami skontaktować także za pomocą poczty elektronicznej lub telefonicznie.
Napisz na adres: pomoc@poradaprawnicza.pl.